Obavijesti
Trenutno Online:
Trenutno imamo 19 posjetioca online
Obavijesti
Novost Printaj E-mail
Advokatska/Odvjetnička komora FBiH postala je član Balkanske regionalne mreže vladavine prava (BRRLN), više detalja na  http://brrln.org/http/index.php?id=2&mv=1
Obavijest o otvaranju predkandidacijskog postupka za izbor organa A/OKFBiH Printaj E-mail
Preuzmite Obavijest i Odluku klikom na link:

- Obavijest
- Odluka
Obavijest o edukaciji advokata Printaj E-mail

Obavijest o edukaciji advokata prema

Programu edukacije o sticanju posebnih znanja i kontinuiranom stručnom osposobljavanju i 

usavršavanju osoba koje rade na poslovima prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece i maloljetnika

Posljednji update ( Srijeda, 04 Mart 2015 )
Read more...